TAGVÆRKER, BUER OG HVÆLV i middelalderens kirker

TAGVÆRKER, BUER og HVÆLV
i middelalderens kirker

Af egetømmer, natursten og tegl opførte middelalderens arbejdsfolk, håndværkere og bygmestre et stort antal beundringsværdige kirkebygninger, hvoraf mange står endnu. I bogen omtales de konstruktioner, man benyttede ved overdækning af kirkerummene, og kirkerne og deres tagværker, buer og hvælv beskrives med fotografier og grafik. Der er fokus på danske kirker, men der trækkes også tråde til karakteristiske bygværker i det øvrige Europa. Landsbykirken i Mårum i Nordsjælland rummer en hemmelighed: et tagværk, som har stået uændret i kirken i over 800 år.

https://ankeret.net/wp-content/uploads/2019/06/Mårum-Kirke.jpg

Mårum Kirke i Nordsjælland

https://ankeret.net/wp-content/uploads/2019/06/Mårum-Kirke-tagværk.jpg

Mårum Kirke, tagværk af egetømmer

Herunder en fornem bygning i Paris, Sainte-Chapelle med elegante buer og hvælv fra midt i 1200-tallet.

https://ankeret.net/wp-content/uploads/2019/06/Sainte-Chapelle-Paris.jpg

Sainte Chapelle, Paris