Munkenes royale målestav

Munkenes royale målestav

Middelalderens munkeordener havde interesse i et hensigtsmæssigt samspil med det omgivende samfund og kunne derfor med fordel benytte sig af landets eller regionens standarder og normer for mønt, mål og vægt.

I Frankrig var det aktuelt for cisterciensermunkene at lægge den officielle enhed for længdemål, den royale fod, pied de roi, til grund for deres klosterbyggeri, således som det fremgår af en analyse af grundplanen for kirken i Fontenay, som er grundlagt af munke fra det toneangivende cistercienserkloster i Clairvaux.

Det ser desuden ud som om cistercienserne gerne brugte den således tilvante måleenhed, når de byggede klostre i andre lande. I artiklen betragtes klosterkirkerne i Alvastra og Nydala i Sverige, der ligesom Fontenay er grundlagt fra Clairvaux. Man må da forestille sig, at munkene fra Frankrig medbragte en kalibreret målestav til brug for udmåling af kirkernes grundplan og konstruktioner. Anderledes kunne det forholde sig, når et kloster ikke blev grundlagt direkte fra Frankrig, men fra det pågældende land, således som det eksempelvis er tilfældet for Sorø Kloster i Danmark og Roma kloster på Gotland. Her var den franske målestav ikke nødvendigvis til rådighed, og man måtte benytte en lokal måleenhed.

https://ankeret.net/wp-content/uploads/2019/06/Klosterkirken-i-Fontenay-Bourgogne.jpg

Klosterkirken i Fontenay, Bourgogne

https://ankeret.net/wp-content/uploads/2019/06/Klosterkirken-i-Fontenay-grundplan.jpg

Fontenay klosterkirke, grundplan

Alvastra Klosterruin

Klosterruinen i Alvastra, Östergötland