SVERIGES cistercienser-KLOSTRE

Udgivelse august 2019

(2022: Udsolgt fra forlaget)

SVERIGES cistercienser-KLOSTRE

Bente Thomsen
Kaj Madsen
SVERIGES cistercienser-KLOSTRE
Sidetal: 384

https://ankeret.net/wp-content/uploads/2019/09/978-87-999-336-2-4.jpg

ISBN 978-87-999-336-2-4
Format: indbundet bog
B/H/T: 18/25/3 cm
Sprog: dansk, illustrationer: farve
Udgave: 1

I det middelalderlige Sverige eksisterede der i alt 14 cistercienserklostre. De to ældste, Alvastra og Nydala, blev grundlagt i 1143, et år før det første danske cistercienserkloster blev oprettet i 1144 i Herrevad i Skåne. I det følgende halve århundrede gik en bølge af klostergrundlæggelser hen over Sverige. I 1200-tallet opstod der tre nye klostre, men derefter gik der over 200 år, inden det sidste og nordligst beliggende kloster, Gudsberga, blev oprettet i det sydlige Dalarna i 1477. I alt nåede Sverige op på seks mandsklostre: Alvastra, Nydala, Varnhem, Julita, Roma og Gudsberga, og otte kvindeklostre: Vreta, Askeby, Gudhem, Vårfruberga, Byarum, Sko, Riseberga og Solberga.

Klostrene illustrerer, hvordan Sverige i den tidlige middelalder blev en del af den europæiske kulturkreds, som blev båret frem af kirken og klosterordenerne.

Den europæiske enhedskultur, som stadig præger de moderne samfund, har sin oprindelse i denne periode – en arv, som måske ikke fylder så meget i det daglige, men alligevel er ganske fundamental.

SVERIGES cistercienser-KLOSTRE giver en grundig introduktion til hvert enkelt kloster og til cisterciensernes position i det svenske middelaldersamfund. De talrige  illustrationer omfatter aktuelle fotografier og tegninger, dokumenter fra samtiden samt historiske kort. Bogen er forsynet med en udførlig litteraturliste. Bogen er robust indbundet og har en håndterlig størrelse; den kan derfor bekvemt medbringes som en guide til klostrene. Hvert kapitel afsluttes med en side med praktiske oplysninger såsom geografisk beliggenhed, adgangsforhold og åbningstider.

https://ankeret.net/wp-content/uploads/2019/06/Gravkapel-for-Stenkil-slægten.jpg

Stenkil-slægtens gravkapel i Vreta, Östergötland

https://ankeret.net/wp-content/uploads/2019/06/Vinduesgruppe-i-Nydala-klosterkirke.jpg

Østvindue i Nydala klosterkirke, Småland

https://ankeret.net/wp-content/uploads/2019/06/Brev-om-mageskifte.jpg

Brev 1411 om mageskifte mellem klostrene i Alvastra og Vadstena 

https://ankeret.net/wp-content/uploads/2019/06/Kort-over-Askeby-1698.jpg

Kort fra 1698 over Askeby, Östergötland

https://ankeret.net/wp-content/uploads/2019/08/3B-Alvastra-NOFOb-11-rev.jpg

Forslag til rekonstruktion af Alvastra klosterkirke

https://ankeret.net/wp-content/uploads/2019/08/Stenkil-100x1021-2683.jpg

Stenkil-kapellet i Vreta klosterkirke, apsis mod øst med lille vindue og alterbord

https://ankeret.net/wp-content/uploads/2019/08/X-Palbitzki-1575x815.jpg

Mathias Palbitzski: Julita Gård (o. 1650)

https://ankeret.net/wp-content/uploads/2019/08/Billedtæppe-1145x1742-396838.jpg

Billedtæppe fra Vårfruberga Kloster. Den tronende Maria med barnet

 ANMELDELSER

Föreningen för Västgötalitteratur, Meddelande Nr. 3, 2019

Varnhems vackra klosterkyrka pryder omslaget på den nya bok om Sveriges cistercienserkloster som nyligen utgivits i Danmark. Texten är på danska, men är ganska lätt att förstå.

Totalt omfattar boken 14 kloster i Sverige. Varnhem beskrivs på 35 sidor, Gudhem 22 sidor. Hela bokens omfång är 384 sidor. Övriga kända kloster som beskrivs är bl a Alvastra, Nydala, Roma, Sko och Vreta kloster.

Vad som direkt slår mig är det fantastiska bildmaterialet. Knivskarpa bilder av klostren med interiörer samt mängder av historiska dokument och kartor. Kvaliteten är av högsta klass.

Sven-Olof Ask

Tidsskriftet Religion, Nr. 2, 2020

Bente Thomsen, der i mange år underviste på Gribskov Gymnasium og bl.a. har været med til at udgive Esrum Klosters Brevbog i 2002 og bogen ”Esrum Klosters Storhed og Fald” i 2015 har nu sammen med sin mand, Kaj Madsen, udgivet en større bog om Sveriges cistercienserklostre. Formålet med bogen er ”at opmuntre til at besøge stederne, læse om deres historie og glæde sig over de smukke steder, hvor klostrene lå”.

Dette formål opfylder bogen til fulde. Der er en gennemgang af 13 forskellige klostre med oplysninger om deres historie, klosteranlægget og klosterkirken – nogle steder er der meget lidt tilbage, men vi får fine rekonstruktioner og forklaringer på, hvordan de har set ud/kan have set ud.. Der er – hvor det har været muligt – en oversigt over klostrets ejendom og redegørelse for livet i klostret – og endelig en redegørelse for nedlæggelsen af klostrene efter reformationen. Der er meget præcise anvisninger på, hvordan man finder klostrene – også når det kun er rester – og hvem man kan kontakte for evt. at få åbnet kirker og små lokale museer. Og så er der et fremragende billedmateriale – både af bygninger og ruiner, men også af kilder fra andre Cistercienserklostre, arkiver og museer.

Otto Rühl, Helsingør Gymnasium

Bibliotekscentralen

Gennemarbejdet og velresearchet guidebog om et forholdsvist ubeskrevet emne. Bogen giver en god introduktion til hvert enkelt kloster og til cisterciensernes position i det svenske middelaldersamfund, og det er tydeligt, at de to forfattere brænder for deres emne.

 historie-online.dk, november 2019

Selv hvis man ikke skulle have den store interesse i klostre og munke liv, kan man ikke undgå at blive betaget af denne smukke og rigt illustrerede kvalitetsbog, trykt på lækkert papir, der gengiver de mange fotos, tegninger, historiske dokumenter og kort på ypperste vis. Jeg har haft megen fornøjelse af at læse bogen og studere de mange detaljer, som en del af illustrationerne gemmer på. Forfatterne, har tænkt bogen som en guide og introduktion til de svenske middelalderlige Cistercienserklostre. Det mener jeg de har opnået til fulde, jeg har fået meget ny viden ved gennemlæsningen, og også fået vakt en vis nysgerrighed for ved selvsyn at se flere af stederne.

Ulla Weishaupt

BOGOMTALE

Munkene og magten, Weekendavisen #35, 30. august – 5. september 2019

Cisterciensernes klostre skulle ligge langt fra alfarvej, så de ikke blev forstyrret eller fristet af verden uden for murene. Men principper er én ting, praktiske forhold noget andet. Det var kong Sverker af Sverige, der oprettede Alvastra, og han ville have klostret i nærheden af sin egen jord, hvor det kunne blive et monument over hans slægt. Sådan et mausoleum skulle ikke ligge ude i en fjern skov, så munkene fik jord nær kongens veldyrkede godser, ved den tætbesejlede sø Vättern, hvor de også snart selv drev handel fra en mellemstor havn.

Det kan man læse i Sveriges cistercienserklostre, der samler mere end 80 års viden og forskning om den succesrige ordens historie i Sverige. I betragtning af klostrenes grænseoverskridende karakter er det ikke upassende, at en bog om klostrene i Sverige udkommer på dansk. Klosterordenen var i princippet ikke bundet af landegrænser, og det ser man flere eksempler på i bogen.
 
Anders Lundt