LÆS

LÆS

https://ankeret.net/wp-content/uploads/2019/06/Roman-de-la-Rose-foratter-ved-skrivebordet-kopi.jpg

Bente Thomsen
De fjerne besiddelser – Esrums ejendom i Halland (2015)

I den tidlige middelalder var Esrum Kloster i besiddelse af 11 grangier, som alle lå i nærheden af klostret, som det var regelen indenfor cistercienserordenen. Lægbrødrene, som stod for landbrugsarbejdet, skulle kunne nå ud til grangien om  morgenen og tilbage på klostret om aftenen for at overnatte der.

Men i 1176 fik Esrum Kloster en gave fra Kong Valdemar 1. Det var en jordejendom i Morup i Halland, langt væk fra klostrets beliggenhed i Nordsjælland. Her anlagde Esrum Kloster en grangie, som klostret ejede indtil Reformationen. Grangiens betydning hænger sandsynligvis sammen med, at der fra Halland kunne leveres bygningstømmer til klostrets brug.

Artiklen er trykt i bogen Esrum Klosters storhed og fald, Esrum Kloster 2015.

Læs pdf: Halland

https://ankeret.net/wp-content/uploads/2019/06/Roman-de-la-Rose-foratter-ved-skrivebordet-kopi.jpg

Kaj Madsen
Indskriften på Tikøb kirkes døbefont (2012)

Døbefonten i Tikøb kirke i Nordsjælland er et romansk kunstværk fra sidst i 1100-tallet. Udover en fornem dekoration bærer fonten en indskrift, som afspejler de foregående århundreders sprog og skriftformer. I artiklen vises en rekonstruktion af døbefontens oprindelige farver.

Læs pdf: Tikøb Kirkes døbefont

https://ankeret.net/wp-content/uploads/2021/12/10-Vitskol-175x100mm-cmyk-e1638449571614.jpg

Bente Thomsen og Kaj Madsen

Cistercienserklostre i landskabet – eksempler fra Sverige og Danmark

I artiklen undersøges klostrene i Alvastra og Roma i Sverige og Vitskøl og Sorø i Danmark med henblik på, hvordan de opfyldte cistercienserordenens principper i praksis. Artiklen er trykt i “Bebyggelsehistorisk tidskrift”  Nr. 79/2020

Læs pdf: Cistercienserklostre i landskabet