Mester Alexanders signatur

Mester Alexanders signatur

Middelalderens stenmestre og billedhuggere rejste vidt omkring for at finde arbejde, men det kan være svært at fastslå, om to eller flere skulpturer er udført af samme mand. I artiklen omtales et sjældent tilfælde, hvor man kan være sikker på, at to døbefonte er udført af samme kunstner, selvom de står med temmelig stor afstand, i henholdsvis Tikøb Kirke i Nordsjælland og Fors kirke i Vestergøtland nordøst for Gøteborg.

Stenmesteren Alexander har nemlig sat sit navn på begge fonte, endda med en ‘håndskrift’, som ikke er til at tage fejl af.

En nærmere beskrivelse af Tikøb Kirkes døbefont og dens indskrift findes i artiklen Indskriften på Tikøb Kirkes døbefont, som kan læses her.

Døbefont i Tikøb Kirke

Døbefont i Tikøb Kirke, Nordsjælland